135/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.000 τ.μ. στην περιοχή “Γράβα-Αγ. Ιωσήφ” της Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

135/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.000 τ.μ. στην περιοχή “Γράβα-Αγ. Ιωσήφ” της Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

135