136/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ελαιοστασίου, (σχολική περιουσία) στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ»

136/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ελαιοστασίου, (σχολική περιουσία) στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ»

136