137/2021 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

137/2021 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

137