138/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 246.760,00 € (με ΦΠΑ) , με αριθμό μελέτης 40/2018

138/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 246.760,00 € (με ΦΠΑ) , με αριθμό μελέτης 40/2018

138