139/2019 – Εξέταση προδικαστικής προσφυγής,για την ανάθεση της μελέτης, «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β,ΠΕ4Β,ΠΕ5Β,ΠΕ7Β,ΠΕ8Β3,ΠΕ9Δ- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»,μετά την από 12-03-2019 προδικαστική προσφυγή της Σύμπραξης μελετητικών γραφείων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»

139/2019 – Εξέταση προδικαστικής προσφυγής,για την ανάθεση της μελέτης, «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β,ΠΕ4Β,ΠΕ5Β,ΠΕ7Β,ΠΕ8Β3,ΠΕ9Δ- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»,μετά την από 12-03-2019 προδικαστική προσφυγή της Σύμπραξης μελετητικών γραφείων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»

139