140/2021 Αιτιολόγηση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλ飼 Αποτύπωση νομιμοποίηση σύνταξη τευχών πυρασφάλειας Παιδικών Β/Φ Σταθμών Δήμου Πρέβεζας»

140/2021 Αιτιολόγηση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλ飼 Αποτύπωση νομιμοποίηση σύνταξη τευχών πυρασφάλειας Παιδικών Β/Φ Σταθμών Δήμου Πρέβεζας»

140