141/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.00.6453 με τίτλο ‘Λοιπές Συνδρομές’ προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2021.

141/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.00.6453 με τίτλο ‘Λοιπές Συνδρομές’ προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2021.

141