14/2021 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

14/2021 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

14