143/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019, εισήγηση στο Δ.Σ.

143/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019, εισήγηση στο Δ.Σ.

143