143/2022 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Πρέβεζας

143/2022 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Πρέβεζας

143