145/2021 Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

145/2021 Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

145