147/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

147/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

147