148/2021 Έγκριση για » Πρόταση διαφημιστικής προβολής στο portal www.tourismtoday.gr”.και εξειδίκευση της σχετικής δαπάνης.

148/2021 Έγκριση για » Πρόταση διαφημιστικής προβολής στο portal www.tourismtoday.gr”.και εξειδίκευση της σχετικής δαπάνης.

148