150/2020 Έγκριση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ”ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”

150/2020 Έγκριση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ”ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”

150_2020