150/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 60,00 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

150/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 60,00 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

150