150/2022 Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/24.3.2022) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου λόγω covid-19

150/2022 Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/24.3.2022) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου λόγω covid-19

150