152/2022 Αίτημα παράτασης της διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΆΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ¨Τμήμα Α»

152/2022 Αίτημα παράτασης της διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΆΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ¨Τμήμα Α»

152