154/2019 – Έγκριση διαγωνισμού, προδιαγραφών, σύνταξη όρων δημοπράτησης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης έτους 2019»

154/2019 – Έγκριση διαγωνισμού, προδιαγραφών, σύνταξη όρων δημοπράτησης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης έτους 2019»

154