154/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183» Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.

154/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183» Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου Πρέβεζας.

154