154/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας»

154/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας»

154