155/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ», περιοχής Αγ. Τριάδας Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

155/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ», περιοχής Αγ. Τριάδας Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

155_2020