155/2019 – Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 120/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Έγκρισης της νέας μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019»

155/2019 – Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 120/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Έγκρισης της νέας μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019»

155