156/2019 – Καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019”

156/2019 – Καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019”

156