157/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΚΑ», περιοχής Αγ. Τριάδας Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

157/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΚΑ», περιοχής Αγ. Τριάδας Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

157_2020