164/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών » για την διενέργεια δαπανών για την τέλεση του μνημόσυνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών από τα Γερμανικά στρατεύματα, τη Μεγάλη Παρασκευή στο Μαρτυρικό χωρίο της Κρυοπηγής στις 22 Απριλίου 2022

164/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών » για την διενέργεια δαπανών για την τέλεση του μνημόσυνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών από τα Γερμανικά στρατεύματα, τη Μεγάλη Παρασκευή στο Μαρτυρικό χωρίο της Κρυοπηγής στις 22 Απριλίου 2022

164