167/2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Σ019 Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καταστροφές στον Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη

167/2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Σ019 Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καταστροφές στον Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη

167