168/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τις Δομές των ευπαθών ομάδων και υπηρεσιών καθαριότητας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

168/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τις Δομές των ευπαθών ομάδων και υπηρεσιών καθαριότητας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

168_2020