170/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ» Κοινότητας Ωρωπού , Δημ. Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

170/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ» Κοινότητας Ωρωπού , Δημ. Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

170