171/2022 Ανανέωση σύμβασης στελέχους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας»

171/2022 Ανανέωση σύμβασης στελέχους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας»

171