172/2020 Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα:«Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020) »

172/2020 Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα:«Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020) »

172_2020