173/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου.

173/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου.

173_2020