173/2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

173/2022 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

173