179/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού, ηλιακού θερμοσίφωνα και υλικών υδραυλικών και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας .

179/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού, ηλιακού θερμοσίφωνα και υλικών υδραυλικών και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας .

179_2020