182/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “ Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ” για την διενέργεια δαπανών για την μεταφορά του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πρέβεζας για τη συμμετοχή του στη λιτανευτική πομπή με την εικόνα της Ηρωικής Εξόδου στην πομπή που πραγματοποιείτε στις 16 Απριλίου 2022 το Σάββατο του Λαζάρου στο Μεσολόγγι

182/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “ Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ” για την διενέργεια δαπανών για την μεταφορά του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πρέβεζας για τη συμμετοχή του στη λιτανευτική πομπή με την εικόνα της Ηρωικής Εξόδου στην πομπή που πραγματοποιείτε στις 16 Απριλίου 2022 το Σάββατο του Λαζάρου στο Μεσολόγγι

182