183/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184» Τοπ.Κοιν.Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας

183/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184» Τοπ.Κοιν.Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας

183