184/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

184/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

184