185/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπική Κοινότητα Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

185/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπική Κοινότητα Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

185