188/2020 Έγκριση της αρ. 124/2020 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών που επλήγησαν από κατολισθήσεις στην Κοινότητα Άνω Ράχη και Τρικάστρου»

188/2020 Έγκριση της αρ. 124/2020 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών που επλήγησαν από κατολισθήσεις στην Κοινότητα Άνω Ράχη και Τρικάστρου»

188_2020