188/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Γ΄» Τοπ.Κοιν.Λούρου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

188/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Γ΄» Τοπ.Κοιν.Λούρου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

188

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο