188/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ», έκτασης 30,00 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

188/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ», έκτασης 30,00 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

188