189/2020 Τροποποίηση Σύμβασης Συμφωνίας πλαίσιο για «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2019-20 (Ομάδα ΣΤ)»

189/2020 Τροποποίηση Σύμβασης Συμφωνίας πλαίσιο για «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2019-20 (Ομάδα ΣΤ)»

189_2020