189/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ», έκτασης 7,43 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

189/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ», έκτασης 7,43 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

189