190/2020 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

190/2020 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»

190_2020