190/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Γ΄», έκτασης 63,967 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

190/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Γ΄», έκτασης 63,967 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

190