191/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Α’», έκτασης 48,924 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

191/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Α’», έκτασης 48,924 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

191