193/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων” για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια συτροκλειδαριών κλπ υλικών για τα ερμάρια του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Πρέβεζας “

193/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων” για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια συτροκλειδαριών κλπ υλικών για τα ερμάρια του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Πρέβεζας “

193