194/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας.

194/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας.

194_2020