195/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαχείρισης της δωρεάς “Στεφανίας Ραυτοπούλου”

195/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαχείρισης της δωρεάς “Στεφανίας Ραυτοπούλου”

195_2020