195/2021 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.30.7135.608 με τίτλο “Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου Πρέβεζας έτους 2021 “ Σ021,για την εκτέλεση της προμήθειας για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου έτους 2021.

195/2021 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.30.7135.608 με τίτλο “Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου Πρέβεζας έτους 2021 “ Σ021,για την εκτέλεση της προμήθειας για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου έτους 2021.

195