196/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμηθεια υπολογιστη του γραφειου μισθοδοσιας

196/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμηθεια υπολογιστη του γραφειου μισθοδοσιας

196

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο